Lid worden

Eén duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat.

Lidmaatschap Netwerk Schouder

Je kunt zich aanmelden als nieuw lid van het Netwerk Schouder als de praktijk lid is van de coöperatie Beweegzorg NoordWest. Daarnaast moet je voldoen aan een aantal toelatingscriteria van het netwerk schouder. Deze zijn hieronder te vinden.
Je kunt zich aanmelden voor het netwerk Schouder door onderstaand formulier in te vullen. Stuur daarnaast een email met motivatie en relevante documenten naar: netwerkschouder@bnw.nl met als onderwerp “aanvraag lidmaatschap” .


Toetreding tot het BNW Netwerk schouder en daarmee Schouder Netwerk Noord-Holland Noord (onderdeel van Schoudernetwerk Nederland) vind 2x per jaar plaats, in januari en juli.

  • De aanvraag wordt wordt in november of mei beoordeeld.

  • Voor de beoordeling dien je te voldoen aan de criteria zoals hieronder vermeld.

  • Vooraf dien je de volgende bewijsstukken al op te sturen:

    • Bewijs van relevante meerdaagse schouder scholing (online scholing en alleen basis scholing bijv. Ann Cools is niet voldoende). De voorkeur gaat uit naar de scholing van Gerard Koel of Ruud Schuitenmaker.

    • Overzicht van 25% schouderpatiënten.

Na goedkeuring word je van SNNHN en SNN. Je wordt ingedeeld in een Schouderwerkgroep, Alkmaar, Den Helder of West-Friesland. Minimaal 4x per jaar is een SWG overleg, 1x per jaar een ALV en 1x per 2 jaar een (verplicht) SNN congres. Verder wordt een actieve bijdrage in één van de commissies verwacht.
Toetreding tot SNN vind per kalenderjaar plaats. Dit gebeurt automatisch. Uw lidmaatschap voor SNN zit in het BNW lidmaatschap.

Na de goedkeuring van de aanmelding nemen wij contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Bestuur SNNHN

Onderdeel van BNW Netwerk Schouder